OVER MIJ

Afbeelding21.png

JAAP

DE BOER

Mijn naam is Jaap de Boer. Ik heb sinds 2005 een eigen massagepraktijk. De opleiding tot massage therapeut heb ik met goed gevolg doorlopen bij DBA (Dutch Body Academy). De opleiding bestaat uit:

 • Shiatsu

 • Klassieke massage

 • Segmentale massage

 • Fysiologie, anatomie en pathologie

Tevens heb ik nog de volgende opleidingen gevolgd:

 • Medische Basis Kennis (MBK)

 • Stoelmassage

 • Zenshiatsu

 • Dornmethode

 • Free Hands massage

 • Indiase Hoofdmassage

 • Ooracupunctuur

 • NVST en RBCZ

Mijn praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De leden van de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten zijn gediplomeerd en werken volgens vastgestelde kwaliteitseisen. Ze zijn daarnaast onderworpen aan een klacht- en tuchtregelement. Tevens zijn leden verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De leden van de NVST worden steeds meer erkend als alternatieve genezers, waardoor hun natuurgeneeskundige consulten voor vergoeding in aanmerking komen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis die is afgesloten.

Een actuele lijst van zorgverzekeraars is te vinden op www.nvst.nl. Als uw zorgverzekeraar er niet bij staat, is het raadzaam om hierover zelf contact met uw verzekeraar op te nemen.

Het is voor mij iedere keer weer een uitdaging mensen te behandelen en te trachten hun pijn/klachten te verminderen. Ik heb praktijk op maandag, dinsdag en donderdag.
Het blijft een feit dat het lichaam zich zelf moet genezen. Massage moet gezien worden als een hulpmiddel. Natuurlijk hoeft het niet alleen om klachten te gaan. U kunt ook een ontspanningsmassage nemen. Massage heeft een preventieve werking, dus voorkomt het pijn, stress en blessures.
Een massage duurt ongeveer 45 minuten. Vooraf vindt een intake gesprek plaats.

 • Uitdaging